Benavia

Kde chodia nakupovať slávni? Ako kúpiť tú najlepšiu kozmetiku a je lepšia prírodná alebo klasická? Rady nie len o kráse, nájdete na našej webovej stránke.

Múdrosť zvnútra

Staroveké védy sú neoceniteľným zdrojom poznania – vplývajú na rozmer nášho duchovného života a nasmerujú nás k novým, kvalitnejším hodnotám. Ich kvalitu odzrkadľuje najmä aktuálnosť, ktorá je tu aj napriek niekoľko stáročiam od napísania. Chcete šťastný a spokojný život? Potom vedzte, že je potrebné zamerať sa na svoje vnútro. Naše články môžu byť dobrým vedením na tejto ceste. Vitajte na stránke meditácia a joga. V čom spočíva vedická múdrosť Meditaciaajoga.sk? Článok Kto som? je zameraný na hľadanie vašej identity, definuje to, k čomu smerujete a na čo v živote máte zacieliť pozornosť. Ak máte zlozvyk odkladať všetko na neskôr, zrejme si to odôvodňujete tým, že si chcete ušetriť potrebnú energiu, ktorú by ste do celého procesu práce museli vkladať.

mudrost

V skutočnosti sa vystavujete zbytočnému stresu, preťažujete sa a vytvárate si tým negatívny návyk. V tomto procese veľmi môže pomôcť učenie jógy, ktorý vám umožní nanovo usporiadať si život, zbaviť sa nepotrebného a naopak, uvedomiť si, čo je dôležité, naše duchovné zdroje. Nebude tak čas na malichernosti. Zároveň, hoci to znie absurdne, lenivosť plodí len lenivosť, pretože pri správnom výdaji energie funguje jej kolobeh. V zdravom výdaji energie je skvelým pomocníkom hatha joga.

múdrosť

Na vytvorenie dobrých návykov skúste najprv jednoduché, krátke cvičenia jogy, prejsť sa v lese, vyčleniť si čas pre seba a časom bez tohto vynikajúceho cvičenia, ktoré posilňuje telesné aj duševné pochody jednoducho nebudete vedieť žiť. Joga je tiež skvelým príkladom sebarozvoja a sebauvedomia. Vytváranie vnútornej, prirodzenej motivácie dokáže sústrediť energiu na správne veci. Na našich stránkach sa dozviete aj o sebaláske, ktorá mnohým z nás chýba. Možno v detstve boli vedení tak, že si lásku treba zaslúžiť, že nie sú dôležití a ich duša tým trpela. Prečo máme milovať samých seba? Pretože aj to je spôsob, ako sa priblížiť k duchovnej podstate a byť šťastnými. Budeme radi, ak sa na našich stránkach dozviete všetko potrebné pre pozitívne zmeny vo vašom živote.